• Electrolux EDV705HQWA

    $599.00

    7.0kg- SensorDry technology- anti-crease rvs tumble- auto sense- 2.0E

    Enquire Now

  • Description

    7.0kg- SensorDry technology- anti-crease rvs tumble- auto sense- 2.0E

Get in Touch