• Electrolux EDV605HQWA

    $519.00

    6.0kg- SensorDry technology- anti-crease rvs tumble- auto sense- 2.0E

    Enquire Now

  • Description

    6.0kg- SensorDry technology- anti-crease rvs tumble- auto sense- 2.0E

Get in Touch